Huskurage införs

Genom tips från flera medlemmar har styrelsen beslutat att införa Huskurage i vår förening! Det är gratis att införa Huskurage, men det kan kosta liv att inte införa!

Publicerad 2021-09-26 20:37

Huskurage är en våldspreventiv metod för att förebygga, förhindra och stoppa mäns våld mot kvinnor och våld mot närstående. Syftet är att genom ökad kunskap om våld och civilkurage få fler att agera vid oro för att någon far illa i sitt hem. Att knacka på, att hämta hjälp av fler grannar, att ringa polis och att kontakta socialtjänst är vad du som granne kan göra för att bidra till ökad trygghet och minskad utsatthet i grannskapet!

Vi har idag delat ut ett informationsbrev till alla postfack och sätter upp en policy för Huskurage i trapphusen, vikten av att agera vid oro!

 

ANNONS *

Brf Testet - Free

En låtsas Brf (Brfify Free) för test och visning/demo.

Stämma 2021

Det är snart dags för föreningsstämma 2021, läs mer under nyheter.

Vid fel

Om något är fel/problem i din lägenhet eller i allmänna/gemensamma utrymmen ska du felanmälan detta till förvaltaren. Använd felanmälan i appen eller läs mer på sidan Felanmälan.

Läs mer

Styrelsen

Vid frågor eller förslag är du välkommen att kontakta oss i styrelsen. Kontaktuppgifter hittar du på sidan Styrelsen.

Läs mer

  Admin   Hitta Brf

Brfify.se - Digitala tjänster för moderna brf:er!

* Bostadsrättsföreningen och Brfify ansvarar inte för eventuella annonser och dess innehåll.